OSNIVA SE RAZVOJNA AGENCIJA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

Jednako tako Anđelka Vuko, zamjenica župana je pojasnila kako će Agencija usko biti povezana sa Upravnim odjelom za gospodarstvo, obnovu i razvitak, a bit će otvorena kako  gradu Splitu, tako i drugim jedinicama lokalne samouprave. „Splitsko-dalmatinska županija je u završnoj fazi oko donošenja ROP-a (Regionalnog operativnog programa) koji još treba usvojiti Županijska skupština“, kazala je Vuko i naglasila „jedan od instrumenata ROP-a je Agencija. Tako je ovo pravi trenutak za njen osnutak“.

Tiskovnoj konferenciji bili su nazočni predstavnici iz Varaždinske županije. Tako je gošća iz Varaždina Andrea Vugrinović, direktorica Agencije za razvoj Varaždinske županije naglasila kako je temeljna zadaća Agencije osnovane početkom kolovoza prošle godine, planiranje i ostvarivanje bržeg gospodarskog razvoja Županije.

 Susretu s novinarima u Splitsko-dalmatinskoj županiji bili su nazočni, uz zamjenicu župana Anđelka Vuko, v.d. pročelnici upravnih odjela za gospodarstvo i turizam Božo Sinčić i Joško Stella.

                                                                    Marijana Šundov