Otvorene ponude za projektiranje i građenje centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Županijska tvrtka Regionalni centar čistog okoliša d.o.o. otvorila je ponude pristigle u postupku javne nabave velike vrijednosti za projektiranje i građenje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Zaprimljene su četiri ponude i to: zajednice ponuditelja STRABAG d.o.o. i STRABAG Umwelttechnik GmbH, tvrtke Kostak, komunalno in gradbeno podjetje d.d., tvrtke CONTROL PROCESS SPÓŁKA AKCYJNA te zajednice ponuditelja GH Holding d.o.o., VGP DRAVA Ptuj d.o.o i KAMGRAD d.o.o.

Tim povodom smo za komentar zamolili zamjenika župana, Antu Šošića:

- Mi iz Splitsko-dalmatinske županije izražavamo veliko zadovoljstvo što je županijska tvrtka Regionalni centar čistog okoliša otvorila ponude za projektiranje i gradnju županijskog centra za gospodarenje otpadom u SDŽ, čime je ostvaren veliki korak koji vodi ka cilju ostvarenja konačne izgradnje Centra - kazao je zamjenik župana Ante Šošić, te je dodao: - Paralelno s postupnom evaluacijom ponuda, odvijaju se i odvijat će se druge radnje na izgradnji komunalne infrastrukture (izgradnja odgovarajuće trafostanice i polaganje energetskih kablova, radovi vodoopskrbe i cestovne infrastrukture do lokacije Centra), kao i radovi na drugim predviđenim lokacijama gdje će se graditi pretovarne stanice. Osim toga, u tijeku je izrada Glavnog projekta za dio pretovarnih stanica čime se stječu uvjeti za integriranje svih objekata potrebnih za konačno, cjelovito funkcioniranje Centra za gospodarenje otpadom. Nadamo se da će daljnji postupci javnih natječaja događati u skraćenom roku kako bi se skratilo vrijeme do početka gradnje i implementacije cjelokupnog sustava. Kao što znate, centar za gospodarenje otpadom i njegovi sastavni elementi (pretovarne stanice) su predviđeni Planom gospodarenja otpadom Vlade RH, te se njegovom implementacijom postižu ciljevi europskih direktiva i načela kružnog gospodarstva, pa je u tom smislu otvaranje ponuda veliki korak prema određenju županije kao ekološki održive, moderne, hrvatske i mediteranske regije.

Nakon otvaranja ponuda slijedi postupak pregleda i ocjene ponuda, koji će trajati oko 60 dana, nakon čega će biti donesena odluka o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude. Ako ne bude žalbe na odabir, potpisivanje ugovora s odabranim izvođačem očekuje se u proljeće 2021. Osim samog Centra za gospodarenje otpadom, Projekt Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji obuhvaća izgradnju šest pretovarnih stanica – Split, Sinj, Zagvozd, Hvar, Brač i Vis, nabavku potrebne opreme i prateće usluge. Kroz Projekt će se osigurati dio infrastrukture za gospodarenje otpadom koja je neophodna za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji.