Priopćenje Nastavnog zavoda za javno zdravstvo o ukidanju preporuke o prokuhavanju vode

Obzirom da su vrijednosti parametaramutnoće vode normalizirane i da je izvorište Jadra ispod 4 NTU ukidaju se preporuke o prokuhavanju vode za ljudsku potrošnju.

Voda je po svim ostalim mikrobiološkim i kemijskim parametrima cijelo vrijeme trajanja povišenih vrijednosti mutnoće bila ispravna i sukladna Pravilniku o kvaliteti vode za ljudsku potrošnju.

Dana 10. ožujka 2018. godine rezultati parametara mutnoća su:

1. Spinut 3.48 NTU

2. Autobusni kolodvor 3.86 NTU

3. Tržnica "Sućidar" 4.99 NTU

4. Brda 3.53 NTU

5. Bolnica "Križine" 4.20 NTU

6. Vranjic 3.92 NTU

7. Klis Megdan 3.63 NTU

8. Mravince 3.81 NTU

9. Solin 3.73 NTU

10. Stobreč 3.99 NTU

11. Kaštel Sućurac 4.24 NTU

12. Medena 5.34 NTU

Izvor Jadro trenutno 3.40 NTU