Pušten u promet prvi cestovni tunel Korito i obilaznica Ložišća na otoku Braču

 

Nakon jutros u Splitu održane početne Konferencije u okviru projekta ceste Pučišća - Povlja, danas su svi sudionici Konferencije u popodnevnim satima stigli na Brač, kako bi obišli radove na spomenutoj cesti, nakon toga vidjeti obilaznicu Ložišća te pustili promet kroz tunel Korita.

Još 28. kolovoza 2020. godine završeni su svi radovi na izgradnji obilaznice Ložišča na otoku Braču, u dužini 1,56 km, te je 28.10.2020. godine ishođena i privremena uporabna dozvola koja je na snazi do formiranja građevne čestice novoizgrađene prometnice u katastru. Predsjednik županijske Skupštine Petroslav Sapunar i župan Blaženko Boban su s načelnikom Lozićem svečano pustili u promet tunel Korito na otoku Braču, na lokaciji vidikovac, Bobovišća na moru. To je  prvi cestovni tunel koji je izgrađen na otoku Braču, ukupne dužine 190 metara sa portalnim građevinama.

Nakon puštanja u promet tunela Korito, župan je u izjavi novinarima kazao: - Zadovoljan sam danas viđenim ovdje na zapadnom dijelu otoka Brača gdje je dovršen projekt obilaznice Ložišća, gdje smo u promet pustili prvi tunel na otoku Braču, i kasnije viđenim na istočnoj strani otoka gdje su u tijeku radovi na prvoj fazi dionice ceste Pučišća – Povlja – kazao je župan te je, u svom stilu, najprije zahvalio svima, od načelnika Lozića i Kaštelana, predsjednika Skupštine Sapunara, ravnatelja ŽUC-a Škorića, predstavnika Hrvatskih cesta i ministarstva prometa i pomorstva, do svoga prethodnika Ževrnje, u čijem mandatu su ovi projekti započeti. – Dionica obilaznice Ložišća, iako relativno kratka, apsolutno je važna ljudima na otoku Braču. Zato naglašavam zahvalnost našoj Vladi i predstavnicima Hrvatskih cesta jer su prepoznali važnost ovoga projekta za sve stanovnike Milne, Ložišća i Bobovišća. Stanovnicima ovih mjesta zahvaljujem na strpljenju što su za vrijeme izvođenja radova morali koristiti zaobilazne ceste. Načelniku Loziću čestitam i zahvaljujem što je skoro svakodnevno pratio dinamiku radova, nestrpljivo čekajući današnji dan – govorio je u dahu župan, ne zaboravljajući na kraju pohvaliti izvođače i nadzor radova jer su obavili svoj posao u zadanom vremenskom roku i predviđenom financijskom okviru.

Predsjednik županijske Skupštine Petroslav Sapunar je kao mještanin koji najbolje zna što ovaj projekt znači narodu ovoga kraja, kratko kazao: - Ložišća su neobično prepoznatljivo, autohtono, značajno mjesto u ovom dijelu otoka, ovdje je nekad otvoren prvi semafor, evo danas i prvi tunel. Mogu samo zahvaliti svima koji su na bilo koji način doprinijeli brzini i kvaliteti radova na cesti tunelu, te iskazati nadu da će i druga faza radova biti izvedena po planu. Mi iz županije nastavljamo s ravnomjernim razvojem svih krajeva naše županije, tako i otoka.

Načelnik općine Milna Frane Lozić je čini se danas bio najsretniji otok na Braču. Zahvalio je županu i županiji, Vladi RH koja je preko svojih ministarstava i Hrvatskih cesta zaslužna za ove projekte – kazao je Loziće te izrazio nadu u da će biti još ovakvih, infrastrukturnih projekata, važnih za lokalno stanovništvo, za turizam i razvoj gospodarstva u ovim krajevima otoka Brača.

Puštanjem u promet novoizgrađene obilaznice biti će omogućen obilazak posebno  problematične dionice ceste kroz naselje Ložišća, koja prolazi kroz gusto urbanizirano područje pod zaštitom povijesne graditeljske cjeline. Postojeće stanje nije udovoljavalo minimalnim tehničkim uvjetima državnih cesta tj. nisu postojali minimalni uvjeti za dvosmjerno odvijanje prometa (zbog malih gabarita prometnice posebno je bio otežan  prolaz turističkih autobusa), već je promet semaforskim uređajima bio organiziran kao naizmjeničan jednosmjeran prometni tok.

Nakon obilaska obilaznice i tunela Korito, slijedio je obilazak gradilišta ceste Pučišća-Povlja, dionica Pučišća - Uvala Luka o kojoj je kroz jutro u splitskoj Lori održana početna Konferencija, budući da se sufinancira EU sredstvima iz Kohezijskog fonda. Radove koji su započeli 25.4.2019.  izvela je tvrtka Strabag d.o.o. s odobrenim podizvođačem Euroasfalt  d.o.o. Stručni nadzor nad radovima provodila je tvrtka Institut IGH d.d. Iznos ugovorenih radova je 32 milijuna kuna. Sami radovi izvedeni su unutar planiranih rokova i financijskih sredstava.