RADIONICA O STRATEGIJI RAZVOJA RURALNOG TURIZMA U DALMATINSKOJ ZAGORI

Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije u suradnji sa Upravnim odjelom za turizam  je pokrenula izradu Strategije razvoja turizma Dalmatinske zagore i Strategije razvoja ruralnog turizma, a ova je radionica omogućila otvorenu razmjenu mišljenja o njima.

U radionici su sudjelovali  pročelnik Upravnog odjela za turizam Splitsko-dalmatinske županije Joško Stella, direktor turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije Mili Razović, u ime Horwath Consultinga Sandra Lisjak, direktori turističkih zajednica gradova Sinja i Trilja, predstavnici braniteljskih udruga, turističkih agencija, vinari i mnogi drugi koji su zainteresirani za razvoj ruralnog turizma.

Ova radionica je samo jedna u nizu onih koje će biti organizirane na teme agroturizma, dalmatinske zagore i ruralnog razvoja. Cilj je da kroz ovakve radionice dobijemo i konačni plan i strategiju razvoja Dalmatinske zagore i ruralnog turizma.