SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA ĆE BITI ČLANICA JADRANSKE EUROREGIJE

Naime revizori Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda u Splitu u razdoblju od 10. veljače do 22. svibnja 2006. obavili su reviziju financijskih izvještaja i poslovanja Splitsko-dalmatinske županije za 2005. godinu. Nalaz se ukratko može svesti na to proračunsko poslovanje naše Županije u skladu je sa propisima. Znači „svi proračunski akti donijeti su u skladu sa zakonskim propisima. Proračunom su definirani  prihodi i primici te rashodi i izdaci u iznosu oko 299 milijuna kuna i uravnoteženi su. U 2005. Županija nije odobravala nova jamstva“. Ovo su neke tvrdnje iz revizijskog izvješća.
 
Poslije rasprave Županijska skupština je usvojila navedeno Izvješće.

Višesatnu raspravu vijećnika Županijske skupštine izazvala je Odluka o pristupanju Splitsko-dalmatinske županije Jadranskoj euroregiji. Ante Sanader, splitsko-dalmatinski župan izvijestio je o dosadašnjem tijeku događaja glede osnivanja Jadranske euroregije. Tako je u talijanskom gradiću Termoli 8. i 9. studenoga 2004. potpisan Protokol o osnivanju Jadranske euroregije, a potpisali su ga predstavnici vlada i lokalnih vlasti Italije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore i Albanije. Protokolom je zaključeno kako regije, provincije i gradovi Jadranske i Jonske obale su značajan resurs i mogu doprinijeti europskoj integraciji uspostavljanjem različitih oblika prekogranične transnacionalne i međunarodne suradnju. Potom u Veneciji je 6. veljače 2006. potpisana zajednička Deklaracija o Jadranskoj euroregiji i time su udareni temelji osnivanja Jadranske euroregije.

 Jadranska euroregija ujedinila bi 7 talijanskih provincija uz Jadran, 3 slovenske primorske općine, 7 hrvatskih županija, hercegovačko-neretvanski kanton u BIH, Crnu Goru i 7 albanskih pokrajina. Među proklamiranim ciljevima Jadranske euroregije je očuvanje stabilnosti uključenih regija, jačanja gospodarstva, unaprjeđenja poljoprivrede, ribarstva i turizma s posebnim naglaskom na zaštitu okoliša.