Splitsko-dalmatinska županija dobila certifikat ISSO 9001:2000

Certifikat ISO 9001:2000 dokazuje da je vaš sustav upravljanja kvalitetom sukladan zahtjevima iz norme i da je usklađen sa propisima. Međunarodno priznata norma ISO 9001:2000 je općenita. To nije norma nekog određenog proizvoda, već se primjenjuje na sve vrste proizvodnih i uslužnih djelatnosti. Uvela ju je Organizacija za standardizaciju (ISO) sa ciljem uspostave međunarodnih zahtjeva za Sustave upravljanja kvalitetom.

Ovaj certifikat je veliko priznanje za Splitsko-dalmatinsku županiju, ali i velika obveza za održavanje dostignutih standarda. Koliko je županija napredovala i ispunjava li predviđene standarde provjerava se jednom godišnje kroz interne provjere. Nakon treće godine certifikat se obnavlja.

Splitsko-dalmatinska županija dobila je certifikat ISSO 9001:2000 sa još četiri županije, a cilj naše Županije je da ne bude samo spori birokratski aparat, već da bude brza i učinkovita organizacija.

Županija se uključila i u projekt  „Program certifikacije regije za ulaganje“, koji se provodi u organizaciji Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, te agencije USAID-a. Zajedno sa Dubrovačko – neretvanskom županijom, naša će Županija činiti jednu ulagačku regiju. Ciljevi ovog  Projekta su poboljšanje komunikacije na svim razinama institucija uključenih u poticanje ulaganja. Također jedan od ciljeva je i pomoći regijama pri ostvarivanju jedinstvenog imidža i jedinstvene razine usluga koje će nuditi ulagačima, te uputiti ulagače na lokacije koje najbolje odgovaraju njihovim potrebama.