Video konferencija s predstavnicima Veleposlanstva Talijanske Republike u Zagrebu

Nakon inauguracijskog posjeta Splitsko-dalmatinskoj županiji od strane Nj. E. Veleposlanika Pierfrancesca Sacca u studenom 2020. i iskaza interesa za suradnjom, predstavnici Veleposlanstva, zajedno sa predstavnicima Talijansko-hrvatske gospodarske komore i Talijanskog instituta za vanjsku trgovinu organizirali su online video konferenciju s predstavnicima Splitsko-dalmatinske županije.

Na temelju dosadašnje komunikacije između Veleposlanika Sacca i župana Blaženka Bobana, nakon razmjene prijedloga ii nicijtiva za buduću suradnju, glavne teme održane video konferencije bile su jačanje bilateralnih odnosa na gospodarskom planu, jačanje odnosa u sektorima poljoprivrede i prehrane, prometa, infrastrukture te digitalne tehnologije.

Predstavnici Splitsko-dalmatinske županije na čelu sa dožupanom Antom Šošićem virtualnim putem su razgovarali o konkretnim aktivnostima iz pojedinih sektora za razvoj buduće suradnje.

Koordinatorica zadužena za odnose s Italijom ispred Splitsko-dalmatinske županije, Ana BuličićKrespi, održala je prezentaciju o mogućnostima ulaganja u Splitsko-dalmatinsku županiju, nakon čega su se temeljem izloženog otvorila dodatna pitanja i zajednički interesi te budući koraci po pitanju suradnje.

Najviše zajedničkih interesa pronašlo se upodručju IT tehnologija iinovativnih razvojnih projekata koji se provode na području Županije, u okviru kojih se otvaraju nove dodatne mogućnosti suradnje.

Od gospodarskog značaja za talijansku stranu su svakakoi 11 opremljenih poslovnih zona u kojima buduć italijanski investitori imaju spremnu infrastrukturu za svoja ulaganja.

Kako bi iznesene ideje bilo moguće dovesti do realizacije, treba uspostaviti logističku infrastrukturu od lokalne do nacionale razine.  U te svrhe je na Bilateralnom sastanku odbora Ministara hrvatske i talijanske vlade, održanog u Zagrebu, 30. studenog 2020., odlučeno da će sva hrvatska i talijanska ministarstva imati određenu osobu koja se bavi odnosima dviju država kako bi na jednostavniji način riješili sve upite, nejasnoće i eventualne poteškoće, kako na lokalnoj, tako i nacionalnoj razini.

Važan aspekt razvoja buduće suradnje je svakako poboljšana prometna povezanost između dvije države, o kojoj je također bilo riječi na održanoj video konferenciji, naslanjajući se na dvije već započete inicijative pokrenute od strane talijanskih regija Abruzzo i Marche, a to je morsko povezivanje Splita s Pescarom s novom trajektnom linijom i zračno povezivanje Splita s Anconom,  novom avionskom linijom.

Na tu temu predloženo je održavanje sastanka i uključivanje svih relevantnih institucija regionalne i nacionalne razine, s obje strane Jadrana, kako bi se pronašlo rješenje   za uspostavu novih prometnih linija koje bi predstavljale novi “most koji spaja” i uvelike olakšava sve ostale oblike bilateralne suradnje.