Višedionička radionica "Održivo upravljanje i zaštita sliva rijeke Cetina"

 

        U okviru projekta CARDS 2004 „Promocija zaštite pograničnih rijeka i održiva uporaba resursa u graničnom području Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine" financiranog od strane EU 17. listopada 2008. godine u hotelu Sv. Mihovil u Trilju održana je višedionička radionica o održivom upravljanju i zaštiti sliva rijeke Cetina. Kao predstavnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša Splitsko – dalmatinske županije radionici je nazočila Sanja Eterović.

        Cilj radionice bio je da se kroz višedionički skup i diskusiju rasprave svi relevantni čimbenici koji se odnose na sliv rijeke Cetine, a s obzirom na zaštitu i korištenje tog riječnog sliva kako bi se zajednički došlo do najboljeg i najprimjerenijeg rješenja situacije i potreba (čovjeka i prirode). Ovom radionicom htjelo se potaknuti zajedničko razumijevanje odgovornih institucija i javnosti oko situacije na Cetini te budućnosti života uz tu rijeku.

U SKLOPU RADIONICE ODRŽANE SU SLIJEDEĆE PREZENTACIJE:

  1. Prezentacija projekta i predstavljanje plana rada – Irma Popović (Zelena akcija)
  2. Cetina – stanje i perspektive zaštite prirode – JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Splitsko – dalmatinske županije
  3. Raznolikost i ugroženost vodenih beskralješnjaka rijeke Cetine – Sanja Gottstein (PMF)
  4. Prezentacija projekta „Sharing waters“ – Mato Gotovac (WWF MedPo)
  5. Livanjsko polje – Borut Stumberger (Euronatur)