ZAKAZANA 11. SJEDNICA ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 10. sjednice Županijskog poglavarstva.
2. Prijedlog Zaključka o davanju prethodnog mišljenja na Nacrt prijedloga statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Splitsko-dalmatinske županije.
3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije - davanje mišljenja.
4. Prijedlog programa rada Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije za 2006. godinu.
5. Nacrt prijedloga odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva, u Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2006. godini.
6. Nacrt prijedloga odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe u Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2006. godini.
7. Nacrt prijedloga odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za decentraliziranje funkcije za zdravstvene ustanove u 2006. godini.
8. Nacrt prijedloga zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Ljekarne Splitsko-dalmatinske županije.
9. Nacrt prijedloga rješenja o imenovanju mrtvozornika na području općine Marina – davanje mišljenja.
10. Nacrt prijedloga rješenja o imenovanju mrtvozornika na području općine          Proložac – davanje mišljenja.
11. Nacrt prijedloga rješenja o imenovanju mrtvozornika na području općine Zagvozd – davanje mišljenja.
12. Prijedlog odluke o utvrđivanju popisa prioriteta za raspored sredstava            namijenjenih financiranju decentraliziranih funkcija zdravstvenih ustanova u vlasništvu Splitsko-dalmatinske županije u 2006. i Kliničke bolnice Split.
13. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Proračuna 2006.namijenjenih zdravstvu.
14. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na utvrđivanje viška poslovnog prostora u Ljekarni Splitsko-dalmatinske županije.
15. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Programa zakupa Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije.
16. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o početku davanja u zakup jedinica zakupa Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije.
17. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije za raspisivanje natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora – Ispostava Makarska.
18. Prijedlog odluke o isplati sredstava namijenjenih podmirenju usluga pravnog zastupanja Splitsko-dalmatinske županije.
19. Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o socijalnoj skrbi.
20. Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći.
21. Nacrt prijedloga zaključka o očitovanju o spornoj granici Grada Solina i Općine Klis.
22. Prijedlog rješenja o osnivanju Povjerenstva za otoke i imenovanje njegovih članova.
23. Prijedlog zaključka o davanju poticaja za osnivanje Turističke zajednice mjesta Drvenik.
24. Prijedlog odluke o Planu nabave roba, usluga i ustupanja radova Splitsko-dalmatinske županije za 2006. godinu.
25. Prijedlog zaključka o prihvaćanju ugovora o nabavi proizvoda Microsoft Corporation.
26. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra – čestice zgrade 105/2 Z.K.U. 1697 i čestice zgrade 105/4 Z.K.U. 482 sve K.O. Kaštel Lukšić.
27. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra – suvlasničkog dijela čestice zgrade 1319/2 i 1319/5 Z.K.U. 3244 K.O. Split.
28. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra – čestice zgrade 957/15 Z.K.U. 15036 K.O. Split u naravi stan položen na 3. katu površine 111,00 m2, sve anagrafske  oznake Split, Marmontova 5. 
29. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra – čestice zgrade 876/1 Z.K.U. 1083 K.O. Trogir.