ZAKAZANA 13. SJEDNICA ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 12. sjednice Županijskog poglavarstva.
2. Informacija o razvitku Splitsko-dalmatinske županije poticanjem gospodarstva.
3. Izvješće o ostvarivanju Programa poticanja malog i srednjeg poduzetništva u 2005. godini.
4. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za 2006. namijenjenih gospodarstvu, razvitku i obnovi.
5. Prijedlog odluke o isplati potpora poduzetnicima i konzultantima.
6. Nacrt prijedloga odluke o izmjenama Odluke o mjerama zaštite od požara na otvorenim prostorima.
7. Prijedlog odluke o donošenju Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Splitsko-dalmatinske županije za 2006.
8. Nacrt prijedloga zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske  županije -  Nastavni zavod.
9. Prijedlog zaključka o sufinanciranju programa iz djelatnosti Zajednice udruga društvo Crvenog križa Splitsko-dalmatinske županije.
10. Prijedlog odluke o visini novčane pomoći djeci hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu i djeci hrvatskih branitelja koji su izvršili suicid za 2006. godinu.
11. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za 2006. namijenjenih za financiranje lokalnih izbora.
12. Prijedlog odluke o donošenju Programa ulaganja u pripremu, projektiranje, modernizaciju i rekonstrukciju postojećih objekata i izgradnju novih objekata vodoopskrbe na području Splitsko-dalmatinske županije i o raspodjeli sredstava Županijskog proračuna gradovima i općinama za te namjene u 2006.
13. Prijedlog odluke o donošenju Programa ulaganja u pripremu, projektiranje, modernizaciju i rekonstrukciju postojećih objekata i izgradnju novih objekata vodoopskrbe na području Splitsko-dalmatinske županije namijenjenih trgovačkim društvima i ustanovama u komunalnom gospodarstvu i o raspodjeli sredstava Županijskog proračuna za te  namjene u 2006.
14. Prijedlog odluke o donošenju Programa ulaganja u pripremu, projektiranje, modernizaciju i rekonstrukciju postojećih objekata odvodnje i izgradnju novih objekata odvodnje na području Splitsko-dalmatinske županije i o raspodjeli sredstava Županijskog proračuna gradovima i općinama za te namjene u 2006.
15. Prijedlog odluke o donošenju Programa ulaganja u pripremu, projektiranje, modernizaciju i rekonstrukciju postojećih objekata i izgradnju novih objekata odvodnje na području Splitsko-dalmatinske  županije namijenjenih trgovačkim društvima i ustanovama u komunalnom gospodarstvu i o raspodjeli sredstava Županijskog proračuna za te namjene u 2006.
16. Prijedlog odluke o donošenju Programa ulaganja u pripremu, projektiranje, modernizaciju i rekonstrukciju i izgradnju cesta i ostale prometne infrastrukture na području Splitsko-dalmatinske županije i o raspodjeli sredstava Županijskog proračuna gradovima i općinama za te namjene u 2006.
17. Prijedlog odluke o dodjeli koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i korištenja luke posebne namjene – sportske luke na dijelu k.o. Kaštel Gomilica, predio Giričić.
18. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra i to dijela čestice zgrade 21/1 i dijela čestice zgrade 23 Z.K.U. 1694 K.O. Kaštel Gomilica.
19. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra čestice zgrade 287/3 Z.K.U. 5 K.O. Vis.
20. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra čestice zgrade 1974/1 Z.K.U. 1311 K.O. Split, katastarska čestica 12668 K.O. Split.
21. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra i to dijela čestice zgrade 141/1 i 141/2 i dijela čestice zemlje 162 i 165 Z.K.U. 639 K.O. Grohote.
22. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe, prosinac 2005.