ZAKAZANA 14. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

1. Prihvaćanje zapisnika sa 12. i 13. sjednice Županijske skupštine.
2.  Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za siječanj-lipanj 2006.   
3. Prijedlog master plana turizma Splitsko-dalmatinske županije. 
4. Izvješće o stanju u gospodarstvu Splitsko-dalmatinske županije s   prikazom financijskih   kretanja u 2005. godini te prijedlogom mjera  za unapređenje stanja. 
5. Izvješće o radu trgovačkog društva Županijske ceste d.o.o. Split za  2005.   
6. Prijedlog odluke o osnivanju Agencije za razvoj Splitsko-dalmatinske županije.
7. Prijedlog programa sufinanciranja premije osiguranja u poljoprivredi Splitsko-dalmatinske županije.
8. Prijedlog pravilnika o ostvarivanju prava na sufinanciranje premije osiguranja u poljoprivredi Splitsko-dalmatinske županije.
9. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mreži osnovnih škola Županije   splitsko-dalmatinske.
10.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Privremeni statut Osnovne škole Solin, Solin.
11.Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju osnovne škole Solin, Solin. 
12.Izvješće o ostvarivanju uređivačke koncepcije „Kronike Splitsko-dalmatinske županije“ u 2005.
13.Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o nabavi, instalaciji i uvođenju u  rad integralnog informatičkog sustava s odgovarajućim aplikativnim i sistematskom  programskom podrškom  za rad ljekarničke ustanove, uz obvezu održavanja i unapređenja  kroz 5 (pet) godina.
14.Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata. 
15.Prijedlog rješenja o imenovanju sudaca porotnika Trgovačkog suda u  Splitu.