ZAKAZANA 14. SJEDNICA ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 13. sjednice Županijskog poglavarstva.
2. Nacrt prijedloga Godišnjeg obračuna proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2005.
3. Izvješće o uključenju u inicijativu Europske zajednice INTERREG IIIA te o korištenju Europskih fondova.
4. Izvješće o radu za 2005. godinu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Splitsko-dalmatinske županije.
5. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih prirodnih vrijednosti za 2006. godinu.
6. Nacrt prijedloga zaključka o davanju mišljenja za izgradnju objekta Zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije – Ispostava Imotski.
7. Prijedlog Plana upravljanja pomorskim dobrom u Splitsko-dalmatinskoj županiji za 2006. godinu.
8. Prijedlog odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu posebne upotrebe – izgradnje crpne stanice „SOLINE“ na dijelu k.o. Trogir.
9. Prijedlog odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu posebne upotrebe - izgradnje crpne stanice „SALDUN“ na dijelu k.o. Trogir.
10. Prijedlog odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu posebne upotrebe – izgradnje crpne stanice „ČIOVO“ na dijelu k.o. Trogir.
11. Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za koncesiju na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže na dijelu k.o. Hvar, predio ispred hotela Amfora.
12. Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za koncesiju na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže na dijelu k.o. Hvar, predio ispred hotela Sirena.
13. Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za koncesiju na pomorskom dobru u svrhu sanacije i korištenja plažnog ugostiteljskog objekta i korištenja plaže Bonj, na dijelu k.o. Hvar.
14. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na dijelu pomorskog dobra na kojem je izgrađen plažni ugostiteljski objekt Sutikla.
15. Prijedlog odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu posebne upotrebe - izgradnje crpne stanice „BRIGI“ na dijelu k.o. Trogir.