ZAKAZANA 16. SJEDNICA ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 15. sjednice Županijskog poglavarstva.
2. Nacrt prijedloga Regionalnog operativnog programa Splitsko-dalmatinske županije.
3. Nacrt prijedloga Master plana turizma Splitsko-dalmatinske županije.
4. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za 2006. namijenjenih turizmu.
5. Nacrt prijedloga Programa o izmjenama Programa poticanja malog i srednjeg poduzetništva u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
6. Prijedlog odluke o utvrđivanju prijedloga o odabiru (rangiranju) projekata prispjelih na natječaj Fonda za regionalni razvoj Republike Hrvatske.
7. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za 2006. namijenjenih gospodarstvu, razvitku i obnovi.
8. Prijedlog Odluke o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave za izradu studije „Demonstracijski centar novih  tehnologija“.
9. Nacrt prijedloga zaključka o davanju mišljenja za izgradnju objekta Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije – Centra za hemodijalizu u Imotskom.
10. Prijedlog odluke o objavljivanju javnog prikupljanja ponuda za koncesiju na pomorskom dobru u svrhu rekonstrukcije i korištenja luke nautičkog turizma privezišta na dijelu k.o. Donja Podstrana, predio ispred hotela Lav.
11. Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Komisije za ocjenu studije utjecaja na okoliš za zahvat „Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u radnoj zoni Dicmo“.
12. Prijedlog rješenja o imenovanju Radne skupine za izradu Strategije i Akcijskog plana za ublaženje klimatskih promjena u Republici Hrvatskoj.
13. Prijedlog odluke o isplati naknade Općinskom državnom odvjetništvu Građansko-upravni odjel za obavljene poslove pružanja pravne pomoći Splitsko- dalmatinskoj županiji.
14. Prijedlog odluke o isplati naknade za obavljene poslove pružanja pravne pomoći Splitsko-dalmatinskoj županiji.
15. Prijedlog plana rada Zapovjedništva zaštite i spašavanja Splitsko-dalmatinske županije.
16. Prijedlog plana aktivnog uključenja subjekata zaštite od požara na području Splitsko-dalmatinske županije.
17. Prijedlog plana operativne provedbe Programa aktivnosti za područje Splitsko-dalmatinske županije.
18. Prijedlog županijskog financijskog plana za provođenje zadaća iz područja zaštite od požara u protupožarnoj sezoni 2006. godine na području Splitsko-dalmatinske županije.
19. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, čestice zgrade 1318/2 i čestice zemlje 9460 Z.K.U. 1468 K.O. Split u naravi kuća s dvorištem i vrtom, anagrafske oznake Split, Duplančića dvori 16.
20. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra i to čestice zgrade 49 Z.K.U. 861 K.O. Kaštel Novi.
21. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra - čestice zgrade 869 Z.K.U. 367 K.O. Trogir, Splitska 9, Trogir. 
22. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra,  nekretnine sagrađene na čestici zgrade 1849/1, Z.K.U. 475, K.O. Split, stana položenog na III. Katu, označenog br. 2, površine 54,00 m2, anagrafske oznake Buvinina 1 u Splitu.
23. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra i to čestice zgrade 151/1 Z.K.U. 300 i 151/2 Z.K.U. 299 sve K.O. Kaštel Novi.
24. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra označenog kao čestica zgrade 535 Z.K.U. 143 K.O. Trogir.
25. Prijedlog odluke o kupnji i darovanju uredskog namještaja.