ZAKAZANA 17. SJEDNICA ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA


1. Prihvaćanje Zapisnika sa 16. sjednice Županijskog poglavarstva.
2. Izvješće o aktivnosti na razvoju poduzetničke zone „Ravča“ Vrgorac.
3. Nacrt prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2006.
4. Nacrt prijedloga Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u srednjem školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2006. godinu.
5. Nacrt prijedloga Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u osnovnom školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2006. godinu.
6. Nacrt prijedloga Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba zaštite kulturne baštine u Splitsko-dalmatinskoj županiji za 2006.
7. Nacrt prijedloga Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Splitsko-dalmatinske županije za 2006.
8. Prijedlog Programa o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u području Udruga građana Splitsko-dalmatinske županije za 2006.
9. Nacrt prijedloga Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u zdravstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2006. godinu.
10. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi – Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, Split
11. Analiza stanja i mogućnosti turizma uz izvješće o poduzetim i ostvarenim aktivnostima na pripremi za turističku sezonu 2006. godine na području Splitsko-dalmatinske županije.
12. Prijedlog zaključka o objavi Javnog poziva gradovima i općinama Splitsko-dalmatinske županije na podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa poticanja obnove raseljenih i zapuštenih sela „Etno-eko“ u svrhu proširenja turističke ponude.
13. Nacrt prijedloga zaključka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog  financijskog plana za 2006. i projekcija za 2007. i 2008. godinu Županijske uprave za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije.
14. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava potpore od strane Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka namijenjenih sufinanciraju službe hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni 2006.
15. Prijedlog zaključka o utvrđivanju mjerila koji će se primjenjivati prilikom izračuna iznosa otpremnina koje će se isplatiti djelatnicima zdravstvene ustanove Lječilište „Dječje Selo“ Promajna Baška Voda radi otkazivanja radnog odnosa.
16. Prijedlog zaključka o osiguranju sredstava u Proračunu Splitsko-dalmatinske županije za 2006. radi isplate zaostalih plaća djelatnicima zdravstvene ustanove Lječilište „Dječje Selo“ Promajna Baška Voda.
17. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na utvrđivanje viška poslovnog prostora u Ljekarni Splitsko-dalmatinske županije.