ZAKAZANA 22. SJEDNICA ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 21. sjednice Županijskog poglavarstva.
2. Nacrt prijedloga Master plana turizma Splitsko-dalmatinske županije.
3. Izvješće o radu trgovačkog društva Županijske ceste Split d.o.o. Split za  2005.
4. Nacrt prijedloga odluke o osnivanju Agencije za razvoj Splitsko-dalmatinske županije.
5. Prijedlog odluke o osnivanju Radne grupe za provođenje „Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenje poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj“ u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
6. Nacrt prijedloga zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o nabavi, instalaciji i uvođenju u rad integralnog informatičkog sustava s odgovarajućom aplikativnim i sistemskim programskom podrškom za rad ljekarničke ustanove, uz obvezu održavanja i unapređenje kroz 5 (pet) godina.
7. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Proračuna 2006. namijenjenih zdravstvu.
8. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Splitsko-dalmatinske županije.
9. Prijedlog odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže na dijelu k.o. Hvar, predio ispred hotela Amfora.
10.Prijedlog odluke o objavljivanju javnog prikupljanja ponuda za koncesiju na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene – sportske luke na dijelu k.o. Donja Podstrana, predio Strožanac.
11.Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima u području kulture za 2006.
12.Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima za sufinanciranje vjerskih zajednica u 2006.
13.Izvješće o osnivanju uređivačke Koncepcije „Kronike Splitsko-dalmatinske županije“ u 2005.     
14.Izvješće o rezultatima trećeg ponovljenog javnog natječaja za prodaju stanova u vlasništvu Splitsko-dalmatinske županije.