ZAKAZANA 25. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

1.  Prihvaćanje zapisnika sa 23. i 24.  sjednice Županijske skupštine,
2.  Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Splitsko-dalmatinske 
županije, 
3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2007. godinu,
4. Prijedlog odluke  o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2007. godinu,
5. Prijedlog programa o izmjenama Programa javnih potreba u srednjem školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2007. godinu,
6. Prijedlog programa o izmjenama Programa javnih potreba u osnovnom školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2007. godinu,
7. Prijedlog programa o izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju  Splitsko-dalmatinske Županije za 2007. godinu,
8. Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica Splitsko-dalmatinske županije za 2007. godinu,
9. Prijedlog programa o izmjenama i dopuni Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Splitsko-dalmatinske županije za 2007. godinu,
10. Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu Splitsko-dalmatinske županije za 2007. godinu,
11. Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u zdravstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2007. godinu,
12. Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Splitsko-dalmatinske županije za 2007. godinu,
13. Prijedlog odluke o učlanjenju Splitsko-dalmatinske županije u Skupštinu Europskih regija,
14. Prijedlog odluke o ustrojstvu upravnih tijela Splitsko-dalmatinske županije,
15. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o prihvaćanju Projekta „Lokalni projekti razvoja – Poduzetnik“ za 2004. godinu,
16. Prijedlog odluke o produljenju ugovora o zakupu prava lova zajedničkog lovišta XVII/118- „MUĆ“,
17. Prijedlog odluke o ustanovljenju zajedničkog lovišta XVII/139 – „PODGORA“,
18. Prijedlog odluke o ustanovljenju zajedničkog lovišta XVII/140 – „MAKARSKA,
19. Prijedlog odluke o ustanovljenju zajedničkog lovišta XVII/141–„BAŠKA VODA“,
20. Prijedlog odluke o ustanovljenju zajedničkog lovišta XVII/160 – „BRELA“,
21. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Industrijske škole Split.