ZAKAZANA 31. SJEDNICA ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA

1. Prihvaćanje zapisnika sa 30. sjednice Županijskog poglavarstva.
2. Nacrt prijedloga Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2007. godinu.
3. Nacrt prijedloga odluke o izvršavanju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2007. godinu.
4. Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u srednjem školstvu Splitsko-      dalmatinske županije za 2007. godinu.
5. Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u osnovnom školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2007. godinu.
6. Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Splitsko-dalmatinske županije za 2007.
7. Nacrt prijedloga Programa javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica Splitsko-dalmatinske županije za 2007.
8. Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Splitsko-dalmatinske županije za 2007.
9. Nacrt prijedlog Programa javnih potreba zaštite kulturne baštine u Splitsko-dalmatinskoj županiji za 2007.
10.Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u športu Splitsko-dalmatinske županije za 2007.
11.Prijedlog Programa javnih potreba u području Udruga građana Splitsko-dalmatinske županije za 2007.
12.Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima u području kulture za 2006.
13.Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima u području Udruga    građana za 2006.
14.Prijedlog odluke o izmjenama Operativnog plana investicijskog i tekućeg održavanja srednjih škola i učeničkih domova Splitsko-dalmatinske županije za 2006. godinu.
15.Prijedlog zaključka o isplati sredstava krajnjim korisnicima za realizaciju programa javnih potreba u područjima prosvjete u 2006.
16.Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, stana  položenog na IV. katu zgrade, označenog broj 8, anagrafske oznake Split, Mihovilova širina 3.
17.Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra u naravi stana položenog na II. katu zgrade, anagrafske oznake Split, Trg braće Radića 5.
18.Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, stana položenog na II. katu, anagrafske oznake Split, Poljana Grgura Ninskog 1.
19.Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u zdravstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2007. 
20.Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Splitsko-dalmatinske županije za 2007.
21.Prijedlog zaključka o sufinanciranju programa i projekata veteranskih udruga.
22.Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Proračuna 2006., pozicija 230 – namijenjenih zdravstvu.
23.Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Proračuna 2006. namijenjenih zdravstvu – za otpremnine – ponovna dostava.                                                                   
24. Nacrt prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Splitsko-dalmatinske županije.