ZAKAZANA 32. SJEDNICA ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA

1. Prihvaćanje zapisnika sa 31. sjednice Županijskog poglavarstva.
2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju i Programa ulaganja u pripremu, projektiranje, modernizaciju i rekonstrukciju postojećih objekata izgradnju novih objekata vodoopskrbe na području Splitsko-dalmatinske županije i o raspodjeli sredstava Županijskog proračuna gradovima i općinama za te namjene u 2006.
3. Prijedlog Odluke o dodijeli jednokratne bespovratne novčane pomoći jedinicama lokalne  samouprave za djelomično ublažavanje i otklanjanje posljedica štete u elementarnim nepogodama nastalim tijekom 2006. godine.
4. Izvješće o radu Povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda Splitsko-dalmatinske županije za 2006. godinu.
5. Prijedlog odluke o naknadi na rad, troškove i za nagradu u radu Povjerenstva za procjenu štete u elementarnim nepogodama Splitsko-dalmatinske  županije u 2006. godinu.
6. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima u području kulture za 2006.
7. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu za pravo prvokupa kulturnog dobra, stana položenog na II. katu zgrade, označenog br. 5, anagrafske oznake Split, Mihovilova širina 3.
8. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog  dobra, u naravi  stana položenog na trećem katu, označenog brojem 3, anagrafske oznake Split, Alješijina 2.
9.  Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, u naravi  stana, sagrađenog na čestici zgrade 1684, Z.K.U. 372 K.O. Split, anagrafske oznake Split, Lukačićeva 6.
10. Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za koncesiju na pomorskom dobru u svrhu korištenja štekata na dijelu k.o. Bol, predio Loža.
11. Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za koncesiju na pomorskom dobru u svrhu korištenja štekata na dijelu k.o. Bol, predio ispred hotela Kaštil. 
12. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o planu nabave roba, usluga i ustupanja radova Splitsko-dalmatinske županije za 2006. godinu.
13. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe, listopad – studeni  2006.