ZAKAZANA 39. SJEDNICA ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA

1. Prihvaćanje zapisnika sa 38. sjednice Županijskog poglavarstva.
2. Izvješće o radu za 2006. godinu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Splitsko-dalmatinske županije.
3. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja s cjenikom usluga vezanih za korištenje zaštićenih prirodnih vrijednosti za 2007. godinu.
4. Nacrt Prijedloga rješenja o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora II. Gimnazija Split – davanje mišljenja.
5. Nacrt prijedloga zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Vjekoslav Parać Solin.
6. Nacrt prijedloga zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Turističko-ugostiteljske škole, Split.
7. Nacrt prijedloga zaključka o davanju prethodne suglasnosti na dopune Statuta  srednje škole Antun Matijašević Karamaneo, Vis.
8. Nacrt prijedloga zaključka o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Srednje strukove škole Blaž Jurjev Trogiranin, Trogir.
9. Nacrt prijedloga zaključka o davanju prethodne suglasnosti za stjecanje imovine Srednjoj školi Tin Ujević, Vrgorac.
10. Prijedlog Zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima u području rekreacije i športa za 2007.
11. Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima u području udruga građana za 2007.
12. Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima u području kulture za 2007.
13. Prijedlog zaključka o isplati sredstava krajnjim korisnicima za realizaciju programa javnih potreba u područjima prosvjete u 2007.
14. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti školama za narudžbu radova i usluga.
15. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra i to čestice zgrade 262 Z.K.U. 1450 K. O. Kaštel Novi.
16. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa nekretnina označenih kao čestica zgrade 605, čestica zemlje 4173/2, čestica zemlje 4173/3 sve Z.K.U. 1216 K.O. Hvar i čestica zemlje 4171/3 i čestica zemlje 4173/1 sve Z.K.U. 2984 K.O. Hvar.
17. Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj za norveške državljane Ketila Thorleifa Morka Tvetena i Anne Helene Smeby Tveten.
18. Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj za mađarske državljane Zsolta Veresa i Andreu Perlaki.
19. Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj za norveške državljane Johna Gunvalda Hebnesa i Anne Snekkestad Hebnes.
20. Prijedlog zaključka o utvrđivanju novčanog iznosa Nagrade Splitsko-dalmatinske županije za 2007. godinu.
21. Nacrt prijedloga zaključka o davanju suglasnosti Upravnom vijeću na  Statutarnu odluku o izmjeni Statuta Ustanove za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom „DES“ Split.
22. Prijedlog odluke o utvrđivanju prijedloga o odabiru (rangiranju) projekata prispjelih na natječaj Fonda za regionalni razvoj Republike Hrvatske.