ZAKAZANA 40. SJEDNICA ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA

1. Prihvaćanje zapisnika sa 39. sjednice Županijskog poglavarstva.
2. Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2007. godinu   
3. Nacrt prijedloga Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u zdravstvu  Splitsko-dalmatinske županije za 2007.
4. Nacrt prijedloga Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Splitsko-dalmatinske županije za 2007.
5. Nacrt prijedloga Programa o izmjenama Programa javnih potreba u srednjem školstvu Splitsko-dalmatinske županije u 2007. 
6. Nacrt prijedloga Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u osnovnom školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2007.
7. Nacrt prijedloga Programa o izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Splitsko-dalmatinske županije u 2007.
8. Nacrt prijedloga Programa o izmjenama i dopuni Programa javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica Splitsko-dalmatinske županije za 2007.
9. Nacrt prijedloga Programa o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba zaštite kulturne baštine  Splitsko-dalmatinske županije za 2007.
10. Izvješće o poduzetim i ostvarenim aktivnostima na pripremi za turističku sezonu 2007. godinu na području Splitsko-dalmatinske županije.
11. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za 2007. namijenjenih turizmu.
12. Prijedlog zaključka o objavi Javnog poziva gradovima i općinama Splitsko-dalmatinske županije na podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa poticanja obnove raseljenih i zapuštenih sela „Etno-eko“ u svrhu proširenja turističke ponude.
13. Izvješće o radu trgovačkog društva Županijske ceste Split d.o.o. Split za 2006.
14. Prijedlog rješenja o osnivanju i imenovanju Jedinice za upravljanje Regionalnim operativnim programom Splitsko-dalmatinske županije.
15. Prijedlog odluke o objavljivanju javnog poziva za iskazivanje interesa za prijavljivanje razvojnih projekata za mrežu projekata u Regionalnom operativnom programu Splitsko-dalmatinske županije.
16. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za 2007. namijenjenih gospodarstvu, razvitku i obnovi.
17. Prijedlog plana nabave Upravnog odjela za gospodarstvo, razvitak i obnovu