ZAKAZANA 65. SJEDNICA ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA

1. Prihvaćanje zapisnika sa 64.  sjednice Županijskog poglavarstva.
2. Nacrt prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2008.
3.  Nacrt prijedloga odluke o izmjeni i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2008.
4. Nacrt prijedloga programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u zdravstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2008.
5. Nacrt prijedloga programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Splitsko-dalmatinske županije za 2008.
6. Nacrt prijedloga programa o izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Splitsko-dalmatinske županije za 2008.
7. Nacrt prijedloga programa o izmjenama Programa javnih potreba u osnovnom školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2008.
8. Nacrt prijedloga programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u srednjem školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2008.
9. Nacrt prijedloga programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu Splitsko-dalmatinske županije za 2008.
10. Nacrt prijedloga programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Splitsko-dalmatinske županije za 2008.
11. Nacrt prijedloga programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica Splitsko-dalmatinske županije za 2008.
12. Prijedlog programa o izmjenama Programa javnih potreba u području udruga građana Splitsko-dalmatinske županije za 2008.
13. Izvješće o materijalnim uvjetima rada osnovnih i srednjih škola Splitsko-dalmatinske županije.
14. Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima u području kulture za 2008.
15. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima u području kulture za 2008.
16. Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima za sufinanciranje vjerskih zajednica u 2008.
17. Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima u području rekreacije i športa za 2008.
18. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti školama za narudžbu radova i usluga.
19. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, stana u Splitu, označene kao čestica zgrade 2849 Z.K.U. 2733 K.O. Split, u naravi stan u PK (potkrovlju), označen br. 10, površine 76,75 m2, anagrafske oznake Split, ulica Kralja Petra Svačića 18.
20. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, stana sagrađenog na čestici zgrade 4436 Z.K.U. 8299 K.O. Split, anagrafske oznake Meštrovićevo šetalište 7, Split.
21. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, čestice zgrade 8, Z.K.U. 3697, čestice zgrade 5/1, Z.K.U. 2552, 2/4 dijela čestice zgrade 9/4, Z.K.U. 2594 i 1/4 dijela čestice zgrade 5/3, Z.K.U. 675 sve K.O. Kaštel Stari.
22. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, čestice zgrade 11 Z.K.U. 273 K.O. Kaštel Stari.
23. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, čestice zgrade 265/1 i 265/2 Z.K.U. 2270 K.O. Hvar.
24. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra 1/2 dijela čestice zgrade 240, Z.K.U. 472 K.O. Trogir.
25. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, čestice zgrade 16/1 Z.K.U. 1672, čestice zgrade 16/2 Z.K.U. 872, čestice zgrade 16/3 Z.K.U. 871 i čestice zgrade 17/2 Z.K.U. 1734 sve K.O. Kaštel Gomilica, anagrafske oznake Primorska 5, Kaštela Gomilica.
26. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa nekretnina označenih kao čestica zemlje 4495/4, čestica zemlje 4495/5 i čestica zemlje 4495/8, sve Z.K.U. 3243, K.O. Hvar, u naravi zemljište na otoku Sv. Klement – Pakleni otoci.
27. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra i to čestice zgrade 7/1 Z.K.U. 641, čestice zgrade 7/2 i čestice zgrade 7/3 Z.K.U. 642 sve K.O. Kaštel Novi.
28. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra i to čestice zgrade 74/2 Z.K.U. 3685 K.O. Kaštel Stari.
29. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra i to 1/2 dijela čestice zgrade 92/2 Z.K.U. 14 K.O. Kaštel Stari.
30. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, čestice zemlje 9809/1, čestice zemlje 9809/2 i čestice zgrade 2922 Z.K.U. 363 K.O. Split.