ZAKAZANA 66. SJEDNICA ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA

1. Prihvaćanje zapisnika sa 65.  sjednice Županijskog poglavarstva.
2. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za 2008. namijenjenih za unapređenje i funkcioniranje lokalne samouprave.
3. Nacrt prijedloga odluke o dopuni Odluke o sudjelovanju u financiranju političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini Splitsko-dalmatinske županije.
4. Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Splitsko-dalmatinske županije za 2008. godinu.                             
5. Prijedlog  zaključka o potpomaganju projekta filmska i foto dokumentacija „Rat i njegove posljedice“.
6. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Proračuna 2008., s pozicije 615 i 666 namijenjenih zdravstvu – a za potrebe Kliničkog bolničkog centra Split.
7. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Proračuna 2008., pozicija 223, 225, 647, 648, 665 i 667 – namijenjenih zdravstvu.
8. Prijedlog zaključka o sufinanciranju programa i projekata udruga za pomoć oboljelima i socijalnih udruga.
9. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju popisa prioriteta za raspored sredstava namijenjenih financiranju decentraliziranih funkcija zdravstvenih ustanova u vlasništvu Splitsko-dalmatinske županije u 2008. i Kliničkog bolničkog centra Split.
10. Nacrt prijedloga zaključka o davanju prethodne suglasnosti na statute srednjih škola i učeničkih domova Splitsko-dalmatinske županije.
11. Nacrt prijedloga zaključka o davanju prethodne suglasnosti za raspolaganje imovinom Osnovnoj školi Dugopolje.
12. Nacrt prijedloga zaključka o davanju prethodne suglasnosti za raspolaganje imovinom Osnovnoj školi Petra Kružića, Klis.
13. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti školama za narudžbu radova i usluga.
14. Prijedlog zaključka o isplati sredstava krajnjim korisnicima za realizaciju programa javnih potreba u područjima prosvjete u 2008.
15. Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima u području rekreacije i športa za 2008.
16. Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima u području udruga građana za 2008.
17. Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima u području kulture za 2008.
18. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, čestice zgrade 195 Z.K.U. 8 K.O. Kaštel Lukšić.
19. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, u naravi stan u Splitu, koji se nalazi u stambenoj kući anagrafske oznake Bribirska 6, I. (prvi) kat, sagrađenoj na čestici zgrade 1038/6, upisane u Z.K.U. 3706, K.O. Split.
20. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra i to čestice zemlje 132/1 Z.K.U. 1493 K.O. Kaštel Lukšić.
21. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra i to čestice zgrade 23/1 Z.K.U. 265 i čestice zgrade 15/3 Z.K.U. 519 sve K.O. Kaštel Novi.
22. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, čestice zgrade 294 Z.K.U. 339 K.O. Stari Grad.