ZAKAZANA 67. SJEDNICA ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA

1. Informacija u svezi realizacije Županijskog centra za gospodarenje otpadom Lećevica – usmena informacija.
2. Nacrt prijedloga odluke o pokretanju postupka javnog natječaja za davanja koncesije za izgradnju distribucijskog sustava i distribuciju plina na dijelu Splitsko-dalmatinske županije: Gradovi Split (naselja Kamen, Split, Stobreč i Žrnovnica), Solin, Kaštela i Trogir (naselja Trogir, Plano i Divulje) i dijelovi Općina Dugopolje, Klis i Seget (naselja Dugopolje, Klis, Seget Donji i Vranjica).
3. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Proračuna za 2008. godinu, pozicija 633, 634-1, 676, 677, 675 i 678 – namijenjenih socijalnoj skrbi.
4. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Proračuna za 2008. godinu, pozicija 668, 220, 669, 674, 670 – namijenjenih socijalnoj skrbi.                                      
5. Prijedlog  odluke o dodjeli stipendija najuspješnijim učenicima osnovnih i srednjih škola Splitsko-dalmatinske županije.
6. Prijedlog odluke o dodjeli jednokratne nagrade mentorima najuspješnijih učenika osnovnih i srednjih škola Splitsko-dalmatinske županije.
7. Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima u području rekreacije i športa za 2008.
8. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, 1/4 dijela nekretnine označene kao č.z. 126 K.O. Kaštel Sućurac.
9. Prijedlog odluke o donošenju Programa sanacije nelegalnih odlagališta na području Splitsko-dalmatinske županije i o raspodjeli sredstava na proračunskoj poziciji RO 365-1, RO 366 i RO 366-1.
10. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava Proračuna 2008., sa pozicija RO 364, RO 373 i RO 596, te raspodjeli tih sredstava.