Župan i zamjenica u centru Juraj Bonači i Sanusu

U skladu s tradicionalnim božićnim darivanjem ustanova ravnateljici Centra Jasenki Pleadin i predsjednici „Sanusa“ Boženi Anić prigodno su uručeni čekovi od po 10.000 kn.