Župan na sastanku u Gradu Vrgorcu vezano za nastavak aktivnosti ublažavanja posljedica poplave u Kokorićima

Održan je radni sastanka Blaženka Bobana i njegovih suradnika sa predstavnicima Grada Vrgorca i MO Kokorići na temu dosada provedenih aktivnosti u svezi novčane pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode od poplave za Grad Vrgorac.

Župan je izvijestio prisutne o njegovom prijedlogu kojeg je uputio Vladi RH, a tiče se odobrenja žurne novčane pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda Gradu Vrgorcu te Rješenju Vlade RH o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu kojom je Splitsko-dalmatinskoj županiji uplaćena pomoć u iznosu od 3.700.000 kuna za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode uzrokovane poplavom pravnim i fizičkim osobama na području Grada Vrgorca te je naglasio potrebu za žurnim postupanjem od strane Povjerenstva za procjenu štete od prirodnih nepogoda Grada Vrgorca kako bi se u što skorijem roku pružila pomoć fizičkim i pravnim osobama sa pogođenog područja.

Mile Herceg, zamjenik gradonačelnika i predsjednik Stručnog povjerenstva za Grada Vrgorca za procjene štete uzrokovane poplavom na građevinama i opremi izvijestio je o izlasku na teren i pregledu oštećenih objekata te rekao da će se iste napraviti u što skorijem roku, ali da još uvelike postoje problemi radi isušivanja prostora kako bi se stvarno mogla procijeniti šteta.

Po raspravi u koju su bili uključeni Ante Pranić, Gradonačelnik Vrgorca i sviju prisutnih Župan je zatražio da mu se od strane Grada Vrgorca uputi zahtjevi za financiranje troškova električne energije za 12. mjesec 2020. godine i Zahtjev za financiranje nabavke zaštitne folije za potrebe pripreme plasteničkih površina pod nasadom jagode, te dostave procjene izrađene od strane Povjerenstva kako bi se mogao napraviti prijedlog raspodjele neospornog dijela u obliku akontacije oštećenicima do dostave elemenata za izradu konačne procjene štete od prirodne nepogode poplave na osnovu koje će se donijeti konačni prijedlog pomoći.