Županijsko poglavarstvo o ROP-u – Splitsko-dalmatinska županija kao razvojna, dinamična, europska regija

O Regionalnom operativnom programu (ROP) Splitsko-dalmatinske županije – važnom razvojnom dokumentu govorio je Božo Sinčić, v.d. pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo, obnovu i razvitak. ROP su izradili stručnjaci Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu na inicijativu Splitsko-dalmatinske županije.

U uvodnom dijelu Programa nalazi se  analiza postojećeg stanja u Splitsko-dalmatinskoj županiji – prostora, infrastrukture, ljudskih potencijala, gospodarskih djelatnosti i ostalog. Središnji dio dokumenta je Strategija ROP-a. Vizija je Splitsko – dalmatinska županija kao razvojno-dinamična, otvorena europska mediteranska regija. Da bi se ostvarila ova vizija postavljena su 4 cilja razvoja. Možemo ih sažeti na: konkurentno, tehnološki-napredno i socio-ekološki održivo gospodarstvo, razvoj u prostoru uz očuvanje i zaštitu okoliša, razvoj ljudskih resursa i kvalitetne institucionalne infrastrukture – aktivno civilno društvo.

Dio ROP-a bavi se Proračunom odnosno iznosom sredstava za financiranje svih predloženih programa, odnosno mjera definiranih temeljem rezultata analize stanja i SWOT analize, i to u ukupnom iznosu od oko milijardu i 273 milijuna eura (za razdoblje od 2006. – 2013. godine). Zadnje poglavlje ROP-a bavi se kriterijem odabira projekata. Poslije rasprave Županijsko poglavarstvo je uputilo Nacrt prijedloga ROP-a vijećnicima Županijske skupštine.