19. 7. 2024.
Tablica korisnika kredita iz Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma SDŽ
12. 7. 2024.
2. Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat građenja stambene građevine na k.č.br. 3866/3, k.o. Klis
12. 7. 2024.
1. Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat građenja stambene građevine s bazenom na k.č.br.3864/24 i dijelu k.č.br. 3866/3, k.o. Klis
12. 7. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene zgrade, pomoćne zgrade (spremišta) i bazena na k.č.br. 3895/2, k.o. Svirče
11. 7. 2024.
Obavijest o onečišćenju mora
10. 7. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za Izmjene i dopune zone turističkog naselja Zamirje – Gustirna rat na Ekološku mrežu (Općina Nerežišća)
10. 7. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat građenja stambeno-poslovne građevine na k.č.br. 5711/2, k.o. Podgora
9. 7. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene zgrade na k.č.br. 1956/6 i 1956/7, k.o. Radošić
5. 7. 2024.
Prijedlog granice pomorskog dobra k.o. Stari Grad, uvala Brizenica; podnositelj zahtjeva BRIZENICA d.o.o.- Brizenica III
5. 7. 2024.
Prijedlog granice pomorskog dobra k.o. Stari Grad, uvala Brizenica; podnositelj zahtjeva BRIZENICA d.o.o.- Brizenica IV
5. 7. 2024.
Prijedlog granice pomorskog dobra k.o. Stari Grad, uvala Brizenica; podnositelj zahtjeva BRIZENICA d.o.o.- Brizenica II
5. 7. 2024.
Prijedlog granice pomorskog dobra k.o. Stari Grad, uvala Brizenica; podnositelj zahtjeva BRIZENICA d.o.o.- Brizenica I
5. 7. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat uređenja interijera i stalnog muzejskog postava Ribarskog muzeja u Vrboskoj
4. 7. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat sanacije kuće Dobrović na kat. čest. zem. *135/3 k.o. Jelsa
4. 7. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene zgrade MARINO 1 na dijelu k.č.br. 2988/2 i 2988/3 (7677), k.o. Srinjine
4. 7. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje poslovne građevine Vatrogasnog doma u Prgometu na dijelu k.č.br. 493/1, k.o. Prgomet
3. 7. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine na dijelu k.č.br. 3866/3, k.o. Klis
3. 7. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine na dijelu k.č.br. 3866/3, k.o. Klis
3. 7. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine na k.č.br. 3507/7, k.o. Klis
3. 7. 2024.
Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš eksploatacije tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju Kljenak, Grad Vrgorac
2. 7. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat uređenja površina za sport i rekreaciju sa pratećim sadržajima na k.č.br. 12, k.o. Omiš
1345Zadnji