5. travnja 2024.

2. UP/I 352-01/24-0004/0025 Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine na k.č.br. 1326/20, k.o. Kučine