Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine - vodnogospodarskog sustava Vodovod u ulicama Borićevac i A.K.Miošića u Sinju, k.o. Sinj