Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za fazno uređenje pristupne ceste za komunalno-servisnu zonu Tučepi s komunalnom infrastrukturom, k.o. Tučepi