Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za izgradnju gospodarsko-ugostiteljske građevine na poljoprivrednom gospodarstvu, k.o. Vis