Obavijesti

ŽUPANIJA SUFINANCIRA PROJEKT ČIŠĆENJA I UREĐENJA ŠUMSKIH I POLJSKIH PUTOVA NA OTOCIMA

Ugovore su s Hrvatskim šumama i Splitsko – dalmatinskom županijom potpisali gradonačelnici  Hvara, Starog Grada i Supetra, te načelnici općina Jelsa, Milna, Nerežišća i Sućuraj.

 Sedam pojedinačnih ugovora potpisano je u sklopu Programa Vlade za opožarena područja Splitsko - dalmatinske županije čija je ukupna vrijednost 17 milijuna kuna. Država je za ovaj projekt izdvojila 5,9 milijuna kuna, dok će preostali dio financirati Županija, te 12 gradova i općina uključenih u Program. Županija je do sada u uređenje poljskih i šumskih putova uložila 1,5 milijuna kuna, a planira se izdvajanje dodatnih 450 tisuća kuna kako bi se do kraja godine realizirao veći dio Programa.
 U sklopu Programa planirana je i sadnja 30 tisuća sadnica maslina, 70 tisuća sadnica vinove loze, 200 tisuća sadnica lavande, te tisuću sadnica voćaka, od čega je do sada zasađeno više od polovice planiranog.
 Župan Ante Sanader  naglasio je kako je uređenje putova od iznimne važnosti u protupožarnoj zaštiti i razvoju poljoprivrede na otocima, te je poručio kako će Županija i dalje poticati  sve one  projekte koji će pomoći oživljavanju  i podizanju kvalitete života  lokalnog stanovništva.