Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Rješenja o utvrđivanju građevinske čestice za stambenu zgradu izgrađenu na k.č.z. 2169/2 i dijelu k.č.z. 2169/1 k.o. Grohote