26. listopada 2005.

EDUKACIJSKA RADIONICA- PREDPRISTUPNI FONDOVI EU

Poseban naglasak ove edukacijske radionice stavljen je na Phare program, jedan od tri predpristupna instrumenta koje financira Europska unija u svrhu pomoći zemljama kandidatima s područja središnje Europe glede njihova ulaska u Europsku uniju. Naime, u okviru programa Phare 2006.i 2007. Hrvatska bi mogla dobiti sredstva koja se kreću u visini od oko 80 milijuna eura. Na dvodnevnom seminaru čelnici Splitsko-dalmatinske županije, predstavnici jedinica lokalne uprave i samouprave, gospodarstvenici i članovi nevladinih udruga upoznali su se s načinom provedbe reformi nužnih za ulazak u EU te s načinom pripreme projekata radi osiguranja novca iz predpristupnih fondova.

                                                                                           A.Đ.