13. ožujka 2008.

Gast i Saturn 2008.

Sajam GAST 2008 održao se od 05-09.03.2008., na Žnjanu, u Splitu.


Ove godine zemlja partner je bila Bosna i Hercegovina koja je svoje proizvode i usluge predstavila preko 150 izlagača, od čega 80 pod okriljem udruženja i asocijacija, te 70 pojedinačnih tvrtki.


U okviru sajma održani i specijalizirani sajmovi i to međunarodni sajam prehrane, međunarodni sajam pića, međunarodni sajam hotelske i ugostiteljske opreme, sajam kave, sajam namještaja, Dionizija – sajam vina te sajam turizma.


GAST AROUND THE WORLD novi je projekt pod okriljem sajma Gast. Diplomatska predstavništva u Republici Hrvatskoj sudjelovali su u projektu GAST AROUND THE WORLD s ciljem predstavljanja vlastitih turističkih potencijala i projekata s ciljem poticanja kulturoloških i gospodarskih integracija kao i poslovnih mogućnosti.


Sajam za turizam – Saturn ponudio je informacije o turističkoj ponudi, što je prvenstveno uključivalo ponudu ruralnog, kulturnog, lovno-ribolovnog, biciklističkog i pustolovnog turizma, kao i sve turističke proizvode koji su tipični za dalmatinsko podneblje.


Splitsko-dalmatinske županija održala je okrugli stol na temu Razvoj turizma na lokalnoj razini koji je vodio g. Joškom Stellom, pročelnik za turizam, na Sajmu za Turizam- SATURN.


Okrugli stol između Splitsko dalmatinske županije i TZ-a Splitsko dalmatinske županije, kao organizatora tog skupa i jedinica lokalne samouprave i turističkih zajednica sa područja SDŽ, je održan uz raspravu sa podtemom ''Brendiranje i razvoj strategije turizma u našem malom mistu'' gdje je glavno težište bilo na mogućnosti primjene projekata iz Glavnog plana razvoja turizma Splitsko dalmatinske županije.


Sjam Gast zatvoren je u nedjelju 09. ožujka 2008.te je postignutim rezultatima još je jedanput dokazao da je najznačajnija manifestacija u regiji.