17. veljače 2015.

Ispostava Makarska - Javni poziv za uvid u spis predmeta - u postupku postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju postojeće stambene građevine na čest.zem. 7512/1, 7512/2, 7512/3, 7512/5, 7515 i 7531 k.o. Podgora