23. 2. 2024.
Druga dopuna obavijesti o izradi ID PPUG-a Splita i Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi ID PPUG-a Splita
22. 2. 2024.
Druga dopuna Obavijest i Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna GUP-a Splita
22. 2. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, k.o. Klis
22. 2. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, k.o. Vrsnik
21. 2. 2024.
Liste prvenstva za stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima za 2024. godinu
20. 2. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, k.o. Kaštel Novi
20. 2. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, k.o. Vrbanj
20. 2. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, k.o. Komiža
15. 2. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, k.o. Trogir
15. 2. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, k.o. Jelsa
15. 2. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, k.o. Klis
15. 2. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, k.o. Zastražišće
15. 2. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, k.o. Vis
15. 2. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, k.o. Zastražišće
15. 2. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, k.o. Hvar
15. 2. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, k.o. Otok
14. 2. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, k.o. Podgora
14. 2. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, k.o. Hvar
14. 2. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, k.o. Trnbusi
14. 2. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, k.o. Vis
14. 2. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, k.o. Vis
1345Zadnji