Obavijesti

J A V N I P O Z I V za predlaganje kandidata za izbor članova Županijskog savjeta mladih

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Odbor za izbor i imenovanja

KLASA: 080-01/10-03/08
URBROJ: 2181/1-01-10-01
Split, 17. veljače 2010.


Na temelju članka 13. stavak 1. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 9/07), Odbor za izbor i imenovanja objavljuje                                             J A V N I    P O Z I V 

                      za predlaganje kandidata za izbor članova

                                    Županijskog savjeta mladih

1. Pozivaju se udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, studentski zborovi te drugi registrirani oblici organiziranja mladih da prijave kandidate za članove Županijskog savjeta mladih.
2. Kandidat za člana Županijskog savjeta mladih može biti osoba od petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina života s prebivalištem na području Splitsko-dalmatinske županije.
3. Županijski savjet mladih savjetodavno je tijelo Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije s ciljem uključivanja mladih u javni život Splitsko-dalmatinske županije.
4. Županijski savjet mladih ima 11 članova, koji se biraju na mandat od dvije godine.
5. Prijedlog kandidata podnosi se na propisanim obrascima (SM-1, SM-2, SM-3) koji se nalaze na web. stranicama Splitsko-dalmatinske županije (www.dalmacija.hr) pod „NATJEČAJI“.
6. Rok za dostavu prijedloga kandidata je 30 dana od dana objave Javnog poziva u listu „Slobodna Dalmacija„, (19. veljače 2010.)
7. Prijedlozi se dostavljaju u pisarnicu Splitsko-dalmatinske županije (Domovinskog rata 2) ili šalju na adresu: Splitsko-dalmatinska županija, Odbor za izbor i imenovanja, Split, Domovinskog rata 2, s naznakom „Prijedlog kandidata za izbor članova Županijskog savjeta mladih“
8. Članove Županijskog savjeta mladih bira Županijska skupština na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja.


                                                                            Predsjednik Odbora
                                                                            Stjepan Kolovrat, v.r.