8. svibnja 2023.

Javna Rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Omiša (VII) i Strateške studije utjecaja na okoliš VII. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Omiša