15. listopada 2023.

Javna rasprava strateške studije o utjecaju na okoliš Masterplana prometnog razvoja funkcionalne regije Srednja Dalmacija

JAVNA RASPRAVA STRATEŠKE STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ MASTERPLANA PROMETNOG RAZVOJA FUNKCIONALNE REGIJE SREDNJA DALMACIJA, KOJA UKLJUČUJE I GLAVNU OCJENU PRIHVATLJIVOSTI ZA EKOLOŠKU MREŽU

I

NACRTA PRIJEDLOGA MASTERPLANA PROMETNOG RAZVOJA FUNKCIONALNE REGIJE SREDNJA DALMACIJA

Javni uvid i javna rasprava Strateške studije o utjecaju na okoliš Masterplana prometnog razvoja Funkcionalne regije Srednja Dalmacija, koja uključuje i Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu ( u daljnjem tekstu: Strateška studija ) i Nacrta Prijedloga Masterplana prometnog razvoja Funkcionalne regije Srednja Dalmacija (u daljnjem tekstu: Masterplan) provoditi će se u trajanju od trideset (30) dana, od 15. listopada do 14. studenog 2023. godine.

U sklopu javne rasprave, održati će se javno izlaganje o Strateškoj studiji i Masterplanu dana 06. studenog 2023. u dvorani Splitsko-dalmatinske županije , na adresi Domovinskog rata 2/IV, Split u vremenu od 10,00 do 12,00 i dana 06. studenog 2023. u prostorijama ABC-centra , na adresi Narodnog preporoda 4, Šibenik, u vremenu od  13,00 do 15,00 sati.

Strateška studija i Masterplan se stavljaju na javni uvid s danom početka javne rasprave u prostorijama Splitsko-dalmatinske županije , na adresi Domovinskog rata 2/IV, Split u vremenu od 09,00 do 14,00 sati , a biti će dostupni javnosti i na mrežnim stranicama Splitsko-dalmatinske županije www.dalmacija.hr kao i mrežnim stranicama Šibensko-kninske županije www.sibensko-kninska-zupanija.hr .

Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlozi, primjedbe i mišljenja na Stratešku studiju i Masterplan , mogu se upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida, davati na zapisnik za vrijeme javnog izlaganja ili dostaviti u pisanom obliku na adresu: Splitsko-dalmatinska županija ,Vukovarska 1, Split , s naznakom :

„Javna rasprava o Strateškoj studiji o utjecaju na okoliš Masterplana prometnog razvoja Funkcionalne regije Srednja Dalmacija, koja uključuje i Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu  i Nacrtu Prijedloga Masterplana prometnog razvoja Funkcionalne regije Srednja Dalmacija“ ili na e mail adresu: pisarnica@dalmacija.hr, uz ime i prezime, adresu i potpis podnositelja,  zaključno s  posljednjim danom javne rasprave.