25. ožujka 2008.

JAVNI POZIV


REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
POGLAVARSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

Objavljuje


JAVNI  POZIV
gradovima i općinama Splitsko-dalmatinske županije na podnošenje zahtjeva za
bespovratna sredstva iz Programa sufinanciranja nabave sadnog materijala
u Splitsko-dalmatinskoj županiji za 2008.

I  Programom se odobravaju sredstva za sufinanciranje nabave sadnog materijala u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

II Sredstva se mogu odobriti za:
1. nabavu sadnog materijala u svrhu povećanja površina pod dugogodišnjim nasadima (vinogradi, maslinici, voćnjaci,….);
2. nabavu sadnog materijala za privođenje kulturi novih poljoprivrednih površina u Županiji.

III Za uključivanje u Program podnositelj zahtjeva treba ispuniti uvjete iz Programa te podnijeti zahtjev s pripadajućom dokumentacijom.

IV.Natjecatelji mogu detaljne informacije dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, razvitak i obnovu, Domovinskog rata 2/I, soba broj 135, svakim radnim danom u vremenu od 8,00 do 13,00 sati ili na službenim internetskim stranicama Splitsko-dalmatinske županije:www.dalmacija.hr.

V Javni poziv je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informiranja. Ovaj javni poziv će se objaviti na službenim internetskim stranicama Splitsko-dalmatinske županije:www.dalmacija.hr
 
VI  Prijava se podnosi Povjerenstvu za obradu zahtjeva za sufinanciranje nabave sadnog materijala u Splitsko-dalmatinskoj županiji s naznakom «Prijava  za  bespovratna sredstva iz Programa sufinanciranja nabave sadnog materijala u Splitsko-dalmatinskoj županiji“ preporučenom pošiljkom ili se predaje neposredno na protokol Županije, Domovinskog rata 2, Split.

VII Nepotpune prijave neće se uzimati u obzir.

VIII Tijekom postupka za odobravanje sredstava Povjerenstvo može tražiti dodatne dokaze o ispunjavanju kriterija temeljem kojih se vrši izbor.

IX  O rezultatu izbora svi natjecatelji će biti pismeno obaviješteni u primjerenom roku.