Obavijesti

Javni poziv gradovima i općinama Splitsko-dalmatinske županijena podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa etno-eko sela za 2012. godinu

 

                                                        

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN

 

objavljuje

JAVNI POZIV

 

 

gradovima i općinama Splitsko-dalmatinske županije

na podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva

iz Programa etno-eko sela za 2012. godinu

 

 

       I.      Programom se odobravaju sredstva za poticanje obnove raseljenih i zapuštenih sela u Splitsko-dalmatinskoj županiji, u cilju stvaranja etno-eko sela i obogaćivanja turističke ponude.

 

    II.      Sredstva se mogu koristiti za provedbu slijedećih aktivnosti

 

1.      izrada geodetskih i konzervatorskih podloga;

2.      izrada katastra objekata (zatečenog stanja naselja);

3.      izrada detaljnih planova uređenja ili urbanističkih planova uređenja;

4.      izrada projekta modela upravljanja i/ili revitalizacije etno-eko sela, odnosno studije izvedivosti etno-eko sela;

5.      izrada studija utjecaja na okoliš;

6.      izrada investicijsko-tehničke dokumentacije za obnovu postojećih infrastrukturnih priključaka te izgradnje novih;

7.      obnovu tradicijskih obrta i izradu autohtonih suvenira;

8.      izrada projektne dokumentacije za obnovu tradicijskih objekata;

9.      nabavu kamena za obnovu tradicijskih objekata;

10.  otkup objekata unutar sela za zajedničke potrebe (etno zbirke, galerije, zajednička recepcija, suvenirnica, izrada autohtonih i/ ili tradicijskih proizvoda i sl.);

11.  rješavanje imovinsko-pravnih odnosa (otkup, okrupnjavanje, zamjena, odvjetničke usluge i sl.);

12.  uređenje komunalne infrastrukture i okoliša i sl.;

13.  druge potrebe u funkciji naselja.

 

 III.      Natjecatelji trebaju podnijeti zahtjev na obrascu EE/1, te uz zahtjev priložiti slijedeću dokumentaciju:

-          odluku predstavničkog tijela o obnovi napuštenih i devastiranih naselja (ukoliko se selo prijavljuje prvi put)

-          ponudu/predračun, privremenu ili okončanu situaciju, račun, ugovor ili drugu dokumentaciju za aktivnosti za koje se traži sufinanciranje

 

 IV.      Obrazac zahtjeva EE/1 može se preuzeti u Upravnom odjelu za pomorstvo i turizam, Domovinskog rata 2,  prizemlje soba br. 5 ili 13, svakim radnim danom u vremenu od 8 do 13 sati ili na Internet stranici www.dalmacija.hr.

 

    V.      Zahtjev se podnosi Povjerenstvu za provedbu Programa etno-eko sela preporučenom pošiljkom na adresu: Domovinskog rata 2, 21 000 Split ili se predaje neposredno na protokol Splitsko-dalmatinske županije, Domovinskog rata 2, Split.

 

 VI.      Javni poziv je otvoren 30 dana od dana objave u javnom glasilu.

 

VII.      Nepotpuni zahtjevi i zahtjevi izvan roka neće se razmatrati.

 

VIII.      Tijekom postupka za odobravanje sredstava Povjerenstvo može tražiti dodatne dokaze o ispunjavanju kriterija temeljem kojih se vrši izbor.

 

 IX.      O rezultatu izbora svi natjecatelji će biti pismeno obaviješteni u primjerenom roku.

 

NAPOMENA: Prijave se primaju zaključno sa 19.03.2012.