Obavijesti

Javni poziv udrugama građana i turističkim zajednicama Splitsko-dalmatinske županije na podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa potpore turističkim manifestacijama


 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

objavljuje

JAVNI POZIV
udrugama građana i turističkim zajednicama Splitsko-dalmatinske županije
na podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa potpore turističkim manifestacijama i udrugama


I. Programom se odobravaju sredstva za poticanje i sufinanciranje turističkih manifestacija i udruga koje promoviraju razvoj turizma u cilju obogaćivanja i poboljšanja turističke ponude.

II. Sredstva se mogu koristiti za provedbu slijedećih aktivnosti:
1.) sufinanciranje održavanja manifestacije (troškovi glazbenika, troškovi tehnike, troškovi promocije manifestacije, troškovi učesnika u manifestaciji, ostali troškovi);
2.) sufinanciranje udruge( troškovi provođenja određenog projekta);
3.) izrada promotivnih brošura i promocija manifestacije(udruge) na internetu;
4.) druge potrebe u funkciji održavanja manifestacije, odnosno projekta udruge.

III. Potrebna dokumentacija:
1. popunjen obrazac MS/1
2. dokaz o pravnom statusu podnositelja zahtjeva ( osim TZ)
3. potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga organizatora prema državi.

IV. Zahtjev se podnosi Povjerenstvu za provedbu Programa potpore turističkim manifestacijama i udrugama preporučenom pošiljkom na adresu: Domovinskog rata 2, 21000 Split ili se predaje neposredno na protokol Splitsko-dalmatinske županije( prizemlje), Domovinskog rata 2, Split.

V. Javni poziv je otvoren 30 dana od dana objave u javnom glasilu.

VI. Obrazac zahtjeva MS/1 može se preuzeti u Upravnom odjelu za pomorstvo i turizam, Domovinskog rata 2, prizemlje soba br. 4, svakim radnim danom u vremenu od 8 do 13 sati ili na Internet stranici www.dalmacija.hr.

VII. Nepotpune prijave i one koje stignu izvan zadanog roka, neće se ni uzimati u obzir.

VIII. Tijekom postupka za odobravanje sredstava Povjerenstvo može tražiti dodatne dokaze o ispunjavanju kriterija temeljem kojih se vrši izbor.


IX. O rezultatu izbora svi natjecatelji će biti pismeno obaviješteni u primjerenom roku. 

 

Zaključni dan natječaja 20. ožujka 2013.
 

Obrazac MS/1