Obavijesti

Javni poziv udrugama građana i turističkim zajednicama Splitsko-dalmatinske županijena podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa potpore turističkim manifestacijama i udrugama

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

 

objavljuje

 

JAVNI POZIV

udrugama građana i turističkim zajednicama Splitsko-dalmatinske županije

na podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa potpore turističkim manifestacijama i udrugama

 

             I.      Programom se odobravaju sredstva za poticanje i sufinanciranje turističkih manifestacija i udruga koje promoviraju razvoj turizma u cilju obogaćivanja i poboljšanja turističke ponude.

 

          II.       Sredstva se mogu koristiti za provedbu slijedećih aktivnosti:

1.)    sufinanciranje održavanja manifestacije (troškovi glazbenika, troškovi tehnike, troškovi promocije manifestacije, troškovi učesnika u manifestaciji, ostali troškovi);

2.)    sufinanciranje udruge( troškovi provođenja određenog projekta);

3.)    izrada promotivnih brošura i promocija manifestacije(udruge) na internetu;

4.)    druge potrebe u funkciji održavanja manifestacije, odnosno projekta udruge.

 

                    III.     Potrebna dokumentacija :

1.      popunjen obrazac MS/1

2.      dokaz o pravnom statusu podnositelja zahtjeva ( osim TZ)

3.      potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga organizatora prema državi.

 

IV.             Zahtjev se podnosi Povjerenstvu za provedbu Programa potpore turističkim manifestacijama i udrugama preporučenom pošiljkom na adresu: Domovinskog rata 2, 21000 Split  ili se predaje neposredno na protokol Splitsko-dalmatinske županije( prizemlje), Domovinskog rata 2, Split.

 

V.                Javni poziv je otvoren 30 dana od dana objave u javnom glasilu.

 

VI.             Obrazac zahtjeva MS/1 može se preuzeti u Upravnom odjelu za pomorstvo i turizam, Domovinskog rata 2, prizemlje soba br. 5 ili 13, svakim radnim danom u vremenu od 8 do 13 sati ili na Internet stranici www.dalmacija.hr.

 

                  

                    VII.     Nepotpune prijave i one koje stignu izvan zadanog roka, neće se ni uzimati u obzir.

 

VIII.        Tijekom postupka za odobravanje sredstava Povjerenstvo može tražiti dodatne dokaze o ispunjavanju kriterija temeljem kojih se vrši izbor.

 

                   IX.   O rezultatu izbora svi natjecatelji će biti pismeno obaviješteni u primjerenom roku.

NAPOMENA: Prijave se primaju zaključno sa 19.03.2012.