25. ožujka 2019.

Javni poziv za isticanje kandidatura za članove Koordinacije za ljudska prava Splitsko-dalmatinske županije