Obavijesti

Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje kapitalnih projekata na pomorskom dobru temeljem Programa sufinanciranja kapitalnih projekata na pomorskom dobru na području SDŽ za 2018. g.