11. rujna 2017.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore za Mjeru 1. Okrupnjavanje poljoprivrednog posjeda i uređenje poljoprivrednog zemljišta za 2017.