10. veljače 2017.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potporu iz Mjere 12. Potpora za sufinanciranje nabave sadnog materijala na području Splitsko-dalmatinske županije za 2017.