8. lipnja 2021.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine poslovne namjene k.o. Potravlje